Transporttjeneste for funksjonshemmede, TT-ordningen.

TT-ordningen - Klikk for stort bilde 1.Januar 2017 blir det ny TT-ordning i Nord-Trøndelag, TT-kortene blir elektronisk.

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord-Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

Funksjonshemmede som ønsker å bli med i TT-ordningen, må søke bostedskommunen om å bli godkjent som bruker. Bosted defineres som adresse registrert i Folkeregisteret.

Hvordan søke?

Søknad fremmes på standardisert skjema (PDF, 293 kB).

Til søknaden skal det vedlegges erklæring fra lege/spesialist på standardisert skjema. Slik erklæring skal inneholde en vurdering av hvor vanskelig det er å benytte kollektive transportmidler, inklusiv bestillingstransport.
Kommunen behandler søknaden og fatter vedtak.

Det kan tas opp nye brukere 4 ganger pr. år, avhengig av tilgjengelig brukerkvote.


Datoene for søknadsfristene er:

15. februar,  1. april,
15. mai , 1. juli,
15. august, 1. oktober,
15. november,  1. januar.

 

Sist endret 14.11.2016

Kontakt

Unni Dyrstad
Sekretær Pleie og omsorg