Transporttjeneste for funksjonshemmede, TT-ordningen.

TT-ordningen - Klikk for stort bilde Nye brukergrupper fra 01.07.2018

Kategori

Tekst

 

BA

Ord. Bruker 0 - 9,9 km

BB

Ord. Bruker 10 -19,9 km

BC

Ord. Bruker 20 -29,9 km

BD

Ord. Bruker over 30 km

BE

RB spesialbil 0 - 9,9 km

BF

RB spesialbil 10 - 19,9 km

BG

RB spesialbil 20 - 29,9 km

BH

RB spesialbil over 30 km

BI

Ord. RB og BL/SV 0 - 9,9 km

BJ

Ord. RB og BL/SV 10 - 19,9 km

BK

Ord. RB og BL/SV 20 - 29,9 km

BL

Ord. RB og BL/SV over 30 km

BM

Periodisk bruker 0 - 9,9 km

BN

Periodisk bruker 10 -19,9 km

BO

Periodisk bruker 20 - 29,9 km

BP

Periodisk bruker over 30 km

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord-Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

Funksjonshemmede som ønsker å bli med i TT-ordningen, må søke bostedskommunen om å bli godkjent som bruker. Bosted defineres som adresse registrert i Folkeregisteret.

Hvordan søke?

Søknad fremmes på standardisert skjema (PDF, 293 kB).

Til søknaden skal det vedlegges erklæring (PDF, 318 kB) fra lege/spesialist på standardisert skjema. Slik erklæring skal inneholde en vurdering av hvor vanskelig det er å benytte kollektive transportmidler, inklusiv bestillingstransport.
Kommunen behandler søknaden og fatter vedtak.

Det kan tas opp nye brukere 4 ganger pr. år, avhengig av tilgjengelig brukerkvote.


Datoene for søknadsfristene er:

15. februar,  1. april,
15. mai , 1. juli,
15. august, 1. oktober,
15. november,  1. januar.

 

 

Sist endret 30.05.2018

Kontakt

Unni Dyrstad
Sekretær Pleie og omsorg