Viktige linker

Alarmtelefonen for barn og unge  - Telefonnummer 116111

Barnevernvakten

dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Helsedirektoratet

helsenorge.no

Krisesenteret i Nord-Trøndelag  -  Telefonnummer 74 07 77 10

Mental helse

Psykisk helse

Tannlegevakta i Nord-Trøndelag  -  Telefonnummer 800 41 101