Høring: Budsjett 2018 og rullering av økonomiplan 2018 - 2021

Klikk for stort bildeSnåsa formannskap har i møte den 14.11.2017 behandlet sak 176/17 og fattet slik vedtak:

Snåsa formannskaps vedtak:

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 15. november til 29. november 2017.

Skriftlige uttalelser sendes:

Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa, eller pr e-post til postmottak@snasa.kommune.no  innen 29. november 2017