Høringer
Publisert 09.07.2019
Kunngjøring

 Snåsa kommunestyre har i møte den 23.05.2019 behandlet sak 26/19 og fattet slikt vedtak: