Høringer / Kunngjøringer
Publisert 20.11.2019

Rådmannen legger fram forslag for budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 for offentlig ettersyn i perioden 20.11.2019 - 02.12.2019.

Høringsfrist: 02.12.2019

 

Publisert 09.07.2019

 Snåsa kommunestyre har i møte den 23.05.2019 behandlet sak 26/19 og fattet slikt vedtak: