Høringer / Kunngjøringer

Kommunevåpen Snåsa - Klikk for stort bilde

Kunngjøringer:

Rekreasjonsløyper for snøscooter.          Klagefrist: 26.04.2017

Detaljreguleringsplan for Snåsa skole og samfunnshus - sluttbehandling  Frist: 28.04.2017

Sist endret 21.04.2017