Søknad kulturmidler

kultur.png - Klikk for stort bilde

Kulturmidler er tilskudd som kan gis til drift av lag og foreninger som arbeider med kulturaktiviteter i Snåsa. Nytt av året er en reduksjon i kulturmidlene som medfører at lag og foreninger som bare organiserer aktivitet for voksne, ikke kan søke.

Søknadsfrist: Oktober

 

Har du spørsmål vedrørende ordningen, kontakt : 
Kulturkontoret - Kristin Østgård, tlf. 74 13 82 36/ 92 43 67 09

mail: kristin.ostgard@snasa.kommune.no  

Alle søkere skal motta bekreftelse på mottatt søknad - ta kontakt om du ikke får bekreftelse. 

Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet.

 

 

Sist endret 19.02.2018 13.55

Kontakt

Kristin Østgård
Rådgiver kultur
74138236/92436709