Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Klikk for stort bildeHva er ledsagerbevis? 

Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å gå for eksempel på kino, idrettsarrangement, teater, konsert, i svømmehall eller å reise kollektivt.

Det er kommunen som utsteder kortet i den funsjonshemmede søkerens navn.  Kortholderen velger selv ledsager og kan ha ulike ledsagere.

                                 Ledsagerbeviset skal gjelde i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner  som krever inngangspenger har akseptert ordningen.

Du må selv ofte undersøke

Fordi kortet ikke er akseptert alle steder, må en selv ofte undersøke om kortet aksepteres på det aktuelle stedet. Den instansen i kommunen som utsteder kortet, vil også ha kunnskap om hvor kortet gjelder i kommunen, i nabokommuner og i fylket.

Hovedregelen

Ledsagerbeviset gir ledsageren fri adgang til de stedene og arrangementene som aksepterer ordningen. Den funskjonshemmede som er eieren av beviset/kortet, betaler selv gjeldende inngangspris.

Søknad

Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt skjema om tilståelse av ledsagerbevis. Søknaden skal vedlegges passfoto. Ved behov kan det innhentes uttalelse fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager.

Ved utstedelse av beviset vurderer kommunen hvor lenge beviset skal være gyldig, det kan gis tidsbegrenset eller varig gyldighet. Gyldighetsdato påføres beviset.