Snåsa Bygdesentral

                                                                                                                       Klikk for stort bilde                               

                                            Velkommen til Snåsa Bygdesentral

                                                        

Eierskap

Snåsa Bygdesentral eies av Snåsa Bygdekvinnelag, Snåsa sanitetsforening, Snåsa idrettslag, Snåsa pensjonistlag og Mental helse. Finansieres av Kulturdepartementet og Snåsa kommune.

 

Formål

Bidra til å bevare engasjementet og dugnadsånd i Snåsa i samarbeide med bygdas lag og foreninger. Være et tillegg til offentlig virksomhet.

Gi et ekstra tilbud med aktiviteter til ulike grupper av bygdas befolkning, være et supplement til eksisterende tilbud. Være en ekstra ressurs for lag og organisasjoner.

Rekruttere frivillige både enkeltpersoner og grupper til sentralens arbeid. Synliggjøre og støtte ildsjeler i det lokale kulturlivet. Gi møteplasser og skape tilhørighet og bo lyst i Snåsa.

 

Daglig leder:   Astrid Finsås Bratlie

Styre:               Siv Merethe Belbo

                         Turid Skavlan

                         Nina Sandnes

                         Ole Kristian Johansen

Styreleder:      Ingunn P. Bruvoll

Nestleder:        Liv Seem

Bygdesentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker og organisasjoner i lokalmiljøet.

Oppgaver løses og aktiviteter skapes på frivillig basis.

Kontaktinformasjon:

Astrid Finsås Bratlie, daglig leder
Mobil: 913 72 250
E-post: snasa.bygdesentral@gmail.com