Snåsa kulturskole

Klikk for stort bildeSnåsa kulturskole skal være en møteplass der barn, ungdom og voksne kan utvikle sine musikalske og kulturelle ferdigheter innenfor det tilbudet som til enhver tid blir gitt.

Kulturskolen sitt mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.

 

Snåsa kulturskole sin visjon:

Musikk, dans, visuelle kunstfag, skapende skriving, kokkekunst og drama er for alle. ALLE ER FØDT KUNSTNERE!

Søknadsfrist: 

Les mer om hvordan søke kulturskoleplass

Kulturskole - priser pr. 01.01.20
Kulturskole - priser pr. 01.01.20
Tilbud Pris pr. år
1. elevplass 2.800
2. elevplass (20% søsk.mod.) 2.240
3. elevplass (30% søsk.mod.) 1.960
4. elevplass (50% søsk.mod.) 1.400
KUL MAT, Kunstverksted 1.690
Avgift materiell, kopiering m.m. pr.plass 174