Ledige stillinger

Logo - Ledig stilling - Klikk for stort bilde Velkommen som søker på ledige stillinger i Snåsa kommune!

Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan likevel bli ført opp på søkerliste i hht. ny offentlighetslov. Nærmere opplysninger om dette, gis av personalavdelingen.

 

Stillingene vil bli publisert både på sørsamisk og norsk. Sørsamisk tekst vil komme først i artiklene nedenfor.

Elektronisk søknadsskjema

 

IKT-Indre Namdal - 100 % fast stilling som konsulent   Søknadsfrist: 26.05.2017  
Les mer om stillingen på Røyrvik kommune sine hjemmesider.

Enhetsleder samisk enhet                                              Forlenget søknadsfrist: 30.05.2017

Sist endret 22.05.2017

Kontakt

Elin Bye
Enhetsleder org. og personal / personalleder