Ledige stillinger

Logo - Ledig stilling - Klikk for stort bilde Velkommen som søker på ledige stillinger i Snåsa kommune!

Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan likevel bli ført opp på søkerliste i hht. ny offentlighetslov. Nærmere opplysninger om dette, gis av personalavdelingen.

 

Stillingene vil bli publisert både på sørsamisk og norsk. Sørsamisk tekst vil komme først i artiklene nedenfor.

Søknadsskjema

Sæjjasadtjebarkijh

Maanagïerth jïh skuvlh sæjjasadtjebarkijh daarpesjidh mejtie gåarede gåhtjodh. Dovne lohkehtæjjah, maanagïertelohkehtæjjah jïh faagebarkijh. Dah mah ïedtjem utnieh maehtieh e-påastesne bïeljelidh diekie, postmottak@snasa.kommune.no

Vikarer

Barnehagene og skolene har behov for tilkallingsvikarer. Dette gjelder både lærere, barnehagelærere og fagarbeidere. Interesserte kan melde seg på epost til postmottak@snasa.kommune.no

  

Sykepleier, 100 % fast.     Søknadsfrist: 30.09.2017

Sykepleier, 100 % vikariat.     Søknadsfrist: 30.09.2017

Sykepleier, 70 % fast.     Søknadsfrist: 30.09.2017

Sykepleier, helgestillinger.     Søknadsfrist: 30.09.2017

Prosjektleder e-læring, 50 % stilling.     Søknadsfrist: 30.09.2017

Helsesøster, 40 % vikariat.     Søknadsfrist: 30.09.2017

Psykiatrisk sykepleier, 20 % stilling.    Søknadsfrist: 30.09.2017

Miljøterapeut, inntil 100 % vikariat.     Søknadsfrist: 30.09.2017

Miljøterapeut, deltid.     Søknadsfrist: 30.09.2017

Fagarbeider barnehage.      Søknadsfrist: 30.09.2017

Sist endret 12.09.2017

Kontakt

Elin Bye
Enhetsleder org. og personal / personalleder