Ledige stillinger

Logo - Ledig stilling - Klikk for stort bilde Velkommen som søker på ledige stillinger i Snåsa kommune!

Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan likevel bli ført opp på søkerliste i hht. ny offentlighetslov. Nærmere opplysninger om dette, gis av personalavdelingen.

 

Stillingene vil bli publisert både på sørsamisk og norsk. Sørsamisk tekst vil komme først i artiklene nedenfor.

Elektronisk søknadsskjema

 

Åarjel-saemiej skuvlen internate - assistent       Ny søknadsfrist: 30.07.17

Legestilling - 50 % fast.      Søknadsfrist: 01.08.2017

Ergoterapeut - 100 % vikariat.     Søknadsfrist: 13.08.2017

Sist endret 20.07.2017

Kontakt

Elin Bye
Enhetsleder org. og personal / personalleder