Oppsigelse

Lege Magnus Tølløv Kjøbli har sagt opp sin stilling ved Snåsa legekontor. Det jobbes med rekruttering av ny fastlege.