Jordbruk

Landbruksforvaltningen i Snåsa kommune er en del av Utviklingsenheten.

Hovedansvarsområde er lovforvaltning, rådgiving og forvaltning innenfor jord- og skogbruk. I tillegg veileder vi på næringsutviklingssaker relatert til landbruksvirksomhet.

Landbruksforvaltningen har tilsammen 2,7 årsverk fordelt med 1,5 årsverk på jord og 1,2 på skog/utmark med tilsammen 4 ansatte.