Jordbruk

Landbruksforvaltningen i Snåsa kommune er en del av Enhet for landbruk.

Hovedansvarsområde er lovforvaltning, rådgiving og forvaltning innenfor jord- og skogbruk. I tillegg veileder vi på næringsutviklingssaker relatert til landbruksvirksomhet.

Landbruksforvaltningen har tilsammen 2,7 årsverk fordelt med 1,5 årsverk på jord og 1,2 på skog/utmark med tilsammen 4 ansatte.

 

Sist endret 14.09.2015

Kontakt

Per Gjellan
Enhetsleder Landbruk / Skogbrukssjef
Solfrid Løvhaugen
Fagkonsulent skog
Lars Lysberg
Jordbrukssjef