Landbruksprosjektet - (Øvli-prosjektet)

Klikk for stort bildeProsjektet Økt Verdiskaping for Landbruket i Inntrøndelagsregionen (ØVLI-prosjektet) er et treårig prosjektsamarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy, Snåsa, Steinkjer og Verran med oppstart 1. mai 2019.

 

I utformingen av prosjektet er det gjort en del veivalg der det har vært avgjørende å spisse prosjektet slik at det blir konkret, men ikke for snevert slik at nedslagsfeltet blir for tynt. Igjennom forprosjektet ble det konkludert med tre områder satsningsområder i prosjektplan (PDF, 996 kB)

  1. Arealutnyttelse
  2. Kompetanse
  3. Attraktivitet/omdømme

I prosjektet vil det for alle satsningsområdene være bonden som står i sentrum, der landbruket i Inntrøndelagsregionen skal øke verdiskapingen. Noe som vil resultere i enten uttak av bedre marginer i eksisterende produksjon, økt matproduksjon eller satsning på nye næringer. Under attraktivitet/omdømme vil det i tillegg bli fokusert på Inntrøndelag som landbrukssenter i nasjonal sammenheng. Regionen har et sterkt landbruksmiljø med en del ny etableringer. Synliggjøring av dagens mangfold er essensielt for å tiltrekke seg nye aktører, arrangement og sikre rekrutteringa til landbruks relatere næringer.

 

Organisering av prosjektet

Prosjekteier: Inderøy, Snåsa, Steinkjer og Verran kommune.
Prosjektleder: Martin Hanem Bartnes, mob 453 97 528, martin.bartnes@steinkjer.kommune.no

 

Prosjektgruppa:

Lars Johan Omli

Snåsa Bondelag

Håvard Viken

Samstyret for Bondelaga i Steinkjer

Per Magnus Værdal

Inderøy Bondelag

Lars Ketil Lysberg

Snåsa kommune, landbrukssjef

Ketil Verdal

Inderøy kommune, landbrukssjef

Pål-Krister V. Langlid

Steinkjer kommune, Landbrukssjef

 

Styringsgruppa:

Representanter med stemmerett

 

Politisk styringsgruppe Inntrøndelag (PSG)

Tone Våg

Administrasjon styringsgruppe i Inntrøndelag (ASG)

???

Fylkesmann (representere også Fylkeskommunen)

Siri Bruem

Bondelaget

Håvard Viken

Bondelaget

Jørn Magne Vaag

Representanter med tale og forslagsrett

 

NIBIO

Lars Bendik Austmo

Mære Landbruksskole

Tove Hatling Jystad

NLR

Solrun Kolstad

Inntrøndelag Næringsutvikling

Bodil Vekseth