Skjemaer, planer og veiledninger

Ny veileder for nye gårdbrukere/skogbrukere som omhandler det meste av problemstillinger du møter som ny gård- og/eller skogbruker.  

Søk tilskudd i landbruket elektronisk
 

Informasjon regionalt miljøprogram


Informasjon produksjonstilskudd


 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL)

Søknadsskjema.   Retningslinjer.

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).
Søknadsskjema   Retningslinjer


Tidligpensjon for jordbrukere.

Skjema og retningslinjer 


Overdragelse/kjøp av fast eiendom.

Søknad om konsesjon
Egenerklæring om konsesjonsfrihet

 


Registrering i enhetsregistret, Brønnøysund

Enkeltmannsforetak
Andre organisasjonsformer, DA (f.eks.samdrifter), ANS o.l.


Deling av eiendom.

Fradeling av tomt/gårdstunErstatningsordninger
Avlingserstatning
Skjema og retningslinjer        

Melkekvoter

Skjema og retningslinjer


Avtaler - andre skjemaer

Nydyrking
Skjema og retningslinjer

Jordleie
Skjema

Egenerklæring for vedhoggere
Skjema