Bygdeutviklingsmidler fra Innovasjon Norge

Bedriftsutvikling og investering i landbruket

Kommunen er førstelinjekontakt for søknader som skal sendes Innovasjon Norge. Det betyr at søknadene vil bli sendt til uttalelse i kommunen før de sendes videre til Innovasjon Norge. Søknadene er elektroniske, og du må lage deg «bruker» på hjemmesiden til Innovasjon Norge for å få tilgang til søknadene.

Innovasjon Norge kan bidra med investerings- og utviklingstilskudd til ulike prosjekt, lån og rentestøtte, både til tradisjonell bruksutbygging og til tilleggsnæringer. Du kan selv gå inn og se hva Innovasjon Norge har å tilby og hvilke kriterier som gjelder for fylket på Innovasjon Norge.

Det kan også søkes på et særskilt tilskudd i forbindelse med generasjonsskifte mindre investeringer som trengs for å gjennomføre og opprettholde tradisjonell landbruksdrift eller tilleggsnæring. Tilskuddet kan gis til brukere under 35 år.

 

Etablererveiledning

Landbruks– og næringskontoret i kommunen tilbyr veiledning til personer som ønsker å etablere næringsvirksomhet på eller i tilknytning til gardsbruk. Det informeres om: utarbeidelse av forretningsplan, etablererkurs, muligheter for å søke om støtte til prosjekter og formelle krav fra det offentlige. Ønsker du å etablere tilleggsnæring oppfordres du sterkt om å gå etablererkurs om du ikke har tilsvarende kompetanse fra før. Innovasjon Norge er ansvarlige for kursene, les mer på www.etablereropplaering.no .

Lokal finansiering

Til forprosjekter og mindre utviklingstiltak har kommunen ofte lokalt næringsfond der etablerere og etablerte kan søke om tilskudd. For prosjekter av regional betydning/større omfang er kommunen knyttet opp mot regionalt næringsfond som det kan søkes støtte fra. Mer informasjon rundt dette får du ved henvendelse til næringskontoret.