Bygdeutviklingsmidler fra Innovasjon Norge

Bedriftsutvikling og investering i landbruket

Kommunen er førstelinjekontakt for søknader som skal sendes Innovasjon Norge. Det betyr at søknadene vil bli sendt til uttalelse i kommunen før de sendes videre til Innovasjon Norge. Søknadene er elektroniske, og du må lage deg «bruker» på hjemmesiden til Innovasjon Norge for å få tilgang til søknadene.

Innovasjon Norge kan bidra med investerings- og utviklingstilskudd til ulike prosjekt, lån og rentestøtte, både til tradisjonell bruksutbygging og til tilleggsnæringer. Du kan selv gå inn og se hva Innovasjon Norge har å tilby og hvilke kriterier som gjelder for fylket på Innovasjon Norge.

Det kan også søkes på et særskilt tilskudd i forbindelse med generasjonsskifte mindre investeringer som trengs for å gjennomføre og opprettholde tradisjonell landbruksdrift eller tilleggsnæring. Tilskuddet kan gis til brukere under 35 år.

 

Etablererveiledning

Landbruks– og næringskontoret i kommunen tilbyr veiledning til personer som ønsker å etablere næringsvirksomhet på eller i tilknytning til gardsbruk. Det informeres om: utarbeidelse av forretningsplan, etablererkurs, muligheter for å søke om støtte til prosjekter og formelle krav fra det offentlige. Ønsker du å etablere tilleggsnæring oppfordres du sterkt om å gå etablererkurs om du ikke har tilsvarende kompetanse fra før. Innovasjon Norge er ansvarlige for kursene, les mer på www.etablereropplaering.no .

Lokal finansiering

Til forprosjekter og mindre utviklingstiltak har kommunen ofte lokalt næringsfond der etablerere og etablerte kan søke om tilskudd. For prosjekter av regional betydning/større omfang er kommunen knyttet opp mot regionalt næringsfond som det kan søkes støtte fra. Mer informasjon rundt dette får du ved henvendelse til næringskontoret. 

Sist endret 11.02.2016

Kontakt

Lars Lysberg
Jordbrukssjef