Skogloven

Det er i hovedsak skogloven som regulerer skogbruket og skogeiers virksomhet. Skogeier skal påse at alle tiltak i skogen blir gjennomført i samsvar med lov og forskrift.

 

Av skoglige tiltak som krever søknad og godkjenning før igangsetting nevnes spesielt:

Skjema for søknad om skogbrukstiltak som nevnt ovenfor, er i hovedsak å finne på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Skjema for hogst i vernskog finnes du under selvbetjening.