Tilskudd og skogfond

Tilskuddsordningene i skogbruket og forvaltningen av disse er delt mellom Fylkesmannen og kommunen. Kommunen fastsetter etter en årlig statlig tildeling tilskudd til ulike skogkulturtiltak (planting, ungskogpleie). Fylkesmannen fastsetter tilskudd til skogsvegbygging og ulike driftstilskudd i skogbruket (vanskelig terreng, lang transport, bratt terreng osv.) 

For 2015 gis det følgende tilskudd til skogkultur på Snåsa:

  • Planting:                                         25 %, max 1,25 kr/plante
  • Suppleringsplanting:               25 %, max 1,25 kr/plante
  • Ungskogpleie/rydding:          50 %, max 170 kr/da

Regler og satser for skogsvegbygging og ulike driftstilskudd finnes på Fylkesmannens hjemmeside.

Skogfond er en pliktig avsetning ved salg av tømmer. Nærmere regler for avsetning og bruk av skogfond er gitt i egen forskrift, Forskrift om skogfond o.a. (se Lovdata)

Skjema for søknad om tilskudd til ulike skogbrukstiltak er i hovedsak å finne på Landbruksdirektoratets hjemmeside

 

Sist endret 09.02.2016

Kontakt

Per Gjellan
Enhetsleder Landbruk / Skogbrukssjef