Friluftsliv

Snåsa har store arealer med skog og utmark og det er mye å by på innen friluftsliv. 

En stor del av utmarksarealet er statsalmenning. Det er Snåsa fjellstyre som forvalter rettighetene i statsalmenningen.

Her finner du informasjon om jakt, fiske, friluftsliv, overnatting og turtips i statsalmenningen.

Nesten halvparten av totalarealet i kommunen er vernet etter naturmangfoldloven.

Her finner du Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark. Informasjon om nasjonalparken og forslag til vandrerturer finner du her.

De mindre verneområdene omfatter Bergsåsen naturreservat og plantelivsfredningsområde, Stormyra naturreservat, Gaundalsmyra naturreservat, Kjenstad landskapsvernområde og Bangsjøan skogreservat.

 

Turtips.

Fjellgårdene i Snåsa.

Toppturer.

På sykkel

Badeplasser og båtliv.

Seterbygda Snåsa.

Fauna og naturopplevelser.