Jakt, fiske og fangst

Stand Kiri.JPG - Klikk for stort bilde Den lokale jakt og fisketradisjonen i Snåsa er sterk og kommunen er kjent for gode bestander av storvilt, småvilt og innlandsfisk.

 

Følgende jakttid gjelder for 2017:

Jakttid på elg : 25.09 – 23.12

Jakttid på hjort: 10.09 – 23.12

 

Informasjon om skrantesjuke.

 

 

Viltnemda er kommunens forvaltningsorgan for vilt og innlandsfisk.

Kontakttelefon: 41 63 05 41.

Gjelder også ved påkjørsel av vilt. .

 

Jegeravgift:

Jegerprøven:

 

Storviltjakt/Småviltjakt/Fiske

Ettersøkshund

Snarefangst

Smårovvilt

 

Hjorteviltregisteret

Viltforvaltning

Kommunalt viltfond.

Fallvilt

Lovverk

Sist endret 21.09.2017

Kontakt

Solfrid Løvhaugen
Rådgiver skog og utmark