Jakt, fiske og fangst

Den lokale jakt og fisketradisjonen i Snåsa er sterk og kommunen er kjent for gode bestander av storvilt, småvilt og innlandsfisk.

 

Informasjon om skrantesjuke.

 

 

Viltnemda er kommunens forvaltningsorgan for vilt og innlandsfisk.

Kontakttelefon: 41 63 05 41.

Gjelder også ved påkjørsel av vilt. .

 

Jegeravgift:

Jegerprøven:

 

Storviltjakt/Småviltjakt/Fiske

Ettersøkshund

Snarefangst

Smårovvilt

 

Hjorteviltregisteret

Viltforvaltning

Kommunalt viltfond.

Fallvilt

Lovverk

Sist endret 22.09.2016

Kontakt

Solfrid Løvhaugen
Fagkonsulent skog