Møteplan 2020

Klikk for stort bildeHovedutvalg for Teknisk, Landbruk, Miljø, Utvikling, Næring og Kultur har vedtatt en møteplan for 2020 som vist i tabellen. Tall i parentes indikerer tentative møter som vil bli arrangert hvis det oppstår behov, mens tallene ellers indikerer ordinære møter

Hovedutvalget behandler motorferdselssaker og er det utvalget som vil behandle for eksempel kjøring til fjellstyrets utleiehytter. Søknader som må behandles i utvalget trenger saksbehandlingstid, og vi ber om at søknadene kommer inn i god tid.

For vinterferien bør søknadene være inne før 3/2 for å kunne komme til behandling 10/2, mens for påsken så vil det bli arrangert møte 30/3 dersom vi har søknader inne før 23/3

 

MÅNED Hovedtvalgsmøter

Teknisk, Landbruk, Miljø, Utvikling, Næring og Kultur

Merknad

Januar 20

Februar 10 Vinterferieuke 17. -  21.

Mars (30) .

April 20 Skjærtorsd.:.9. Langfredag 10.

2. påskedag: 13.

Mai (18) Fredag 1. Mai. Torsdag 21. Kr. Himmelfartsdag

Juni 15 2. pinsedag 1.juni.

Juli Møtefri måned

August (17)

September 14 22.budsjettbeh.FSK

Oktober 19 Endelig budsjettbeh.

November (16)

Desember (7)

Måned

 

Januar

Februar

Mars

April

Mai

 

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Hovedutvalgsmøter
Teknisk, Landbruk, Miljø, Utvikling, Næring og Kultur

20.

10.

(30.)

20.

(18.)

 

15.

 

(17.)

14.

19.

(16.)

(7.)

Merknad

 

 

Vinterferieuke 17. - 21.

 

9. Skjærtorsdag, 10.Langfredag, 13. 2.påskedag
Fredag -1. mai,
Torsdag 21 mai. Kr.Himmelfartsdag

1. juni - 2. pinsedag

Møtefri måned
 


22. Budsjettbehandl. FSK

Endelig budsjettbehandling