Asfaltering av kommunale veger

Asfaltering - Klikk for stort bilde

Snåsa Kommune har vedtatt å starte prosjektet med å asfaltere kommunale veger 

Publisert av Are Tomter. Sist endret 31.10.2017

Asfaltering-2 - Klikk for stort bilde

 

 

 

Til dette prosjektet er det satt av totalt kr. 1.500.000,- , og vi har prioritert de strekningene som er dårligst samt de strekningene hvor det er mest trafikk. Dette for at vi skal forsøker å høyne trafikksikkerheten mest mulig.

 

Det var Veidekke AS som vant kontrakten, og vi ser frem til et samarbeid med dem.

Det kan være at det er flere på Snåsa som ønsker å få asfaltert veistubber eller plasser i privat regi. De kan da ta kontakt med Egil Holem - 930 85 756 - hos Veidekke AS for å gjøre avtale om dette.