DETALJREGULERINGSPLAN GILSTAD TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Kunngjøring - Klikk for stort bilde

I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 har Planutvalget i Snåsa kommune 28.11.2017 som sak 181/17 vedtatt å legge Detaljreguleringsplan Gilstad ut til høring og offentlig ettersyn.

Høringfrist: 22.01.2018

 

Planen omfatter i hovedsak eiendommene gnr. 17, bnr.20 og gnr. 17, bnr. 1, fnr. 1 og hovedformålet med planen er å tilrettelegge for parkering til oppført bygningsmasse på Gilstadtomta

Plandokumentene er lagt ut på kommunehuset og i regional høringsbase.

Høringsperioden er 04.12.2017 til 22.01.2018 og tilbakemelding, merknader og endringsforslag skal sendes:
Snåsa kommune,
Sørsivegen 6,
7760 Snåsa, eller på e-post til: postmottak@snasa.kommune.no


Teknisk enhet

Melding om vedtak (PDF, 357 kB)

Samlet saksframstilling (PDF, 388 kB)

Plankart (PDF, 963 kB)

Reguleringsbeskrivelser (PDF, 8 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 2 MB)

Sist endret 01.12.2017