Endring – Fastlege – Snåsa Legekontor.

Vaksine - Klikk for stort bilde Fra 1. mars 2017 har en av våre faste leger permisjon i 50 % i 2 år.
Dette innebærer at hennes fastlegeliste vil bli redusert tilsvarende og at mange vil få ny fastlege.

 

Flytting av pasienter

fra fastlegelisten er det HELFO som foretar uten innvirkning fra legen eller kommunen. Plassering på ny fastlegeliste er gjeldende  fra 01.04.17.
Alle personene som er overført til ny liste, vil motta brev frå HELFO om at de er satt på en fastlegeliste som heter: Liste uten fast lege.
Denne listen betjenes framover av spesialist i allmennmedisin Ragnhild Smalås.

For mer informasjon:

helsenorge.no    

helfo.no

 

Sist endret 06.03.2017