Forhåndsstemming

valg-logo.gif - Klikk for stort bilde Hvis du ikke kan møte frem i stemmelokalet på valgdagen, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker fra og med 12. august til og med fredag 6. september.

I Snåsa kommune foregår forhåndsstemmegivningen i Snåsa Herredshus, servicekontoret som er lokalisert i 1. etasje i tilknytning til hovedinngang mot Torget.

Åpningstider: mandag – fredag kl 08.00 - 15.30

torsdag 29.08 kl 08.00 - 18.00

lørdag 31.08 kl 10.00 - 13.00

 

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.

Dette vil finne sted på Snåsa sykeheim . Tidspunkt kunngjøres senere.

 

Ambulerende stemmegivning (stemme hjemme):

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter skriftlig eller muntlig henvendelse til Snåsa valgstyre avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Henvendelse må være må være kommet inn til Snåsa valgstyre innen tirsdag 3/9- 19 kl. 15.30. Postadresse: Sørsivegen 6, 7760 Snåsa.

Tlf.: 74 13 82 00 E.post adresse: postmottak@snasa.kommune.no

 

 

 

Sist endret 28.08.2019