Høring: Budsjett 2019 og rullering av økonomiplan 2019 - 2022

Kunngjøring - Klikk for stort bilde

Snåsa formannskap har i møte den 13.11.2018 behandlet sak 163/18 og fattet slik vedtak:

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 14. november til 28. november.

Skriftlige uttalelser sendes Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa eller på e-post til postmottak@snasa.kommune.no innen 28.11.2018

Sist endret 15.11.2018