Høring: Lokal næringsplan

Kunngjøring - Klikk for stort bilde Lokal næringsplan er sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn fram til 28.9.2018.

Uttalelser / innspill til planen sendes:

Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 SNÅSA

E-post: postmottak@snasa.kommune.no

 

Sist endret 29.08.2018