Høring: Plan for Habilitering og Rehabilitering

Kommunevåpen Snåsa - Klikk for stort bilde

Snåsa hovedutvalg helse og omsorg har i møte den 10.04.2019 behandlet sak 4/19 og fattet slikt vedtak:

Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2022 (PDF, 4 MB) legges ut på høring i perioden 11.04.19- 02.05.19.

 

Høringssvar sendes skriftlig til Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa, eller pr epost til: postmottak@snasa.kommune.no

Merk svaret med saksnummer 19/2421 og «svar på høring om Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2022».

Hovedutvalg helse og omsorg er ansvarlig for at høringssvar vurderes og at forslaget til Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2022 eventuelt revideres på bakgrunn av høringen før handlingsplanen sluttbehandles i kommunestyret.

 

Publisert av Evy Stensen. Sist endret 12.04.2019