Høring - Ruspolitisk handlingsplan 2018 - 2021

infoformasjon.jpg - Klikk for stort bilde

Snåsa hovedutvalg helse og omsorg har i møte den 14.02.2018 behandlet sak 2/18 og fattet slikt vedtak:

Ruspolitisk Handlingsplan for kommunene Røyrvik, Lierne, Namsskogan, Høylandet, Grong og Snåsa, 2018-2021 legges ut på høring i perioden 14.02.18- 07.03.18.

Høringssvar sendes skriftlig til Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa, eller pr epost til: postmottak@snasa.kommune.no Merk svaret med saksnummer 18/200 og «svar på høring om Ruspolitisk Handlingsplan for kommunene Røyrvik, Lierne, Namsskogan, Høylandet, Grong og Snåsa, 2018-2021

Ruspolitisk Handlingsplan for kommunene Røyrvik. Lierne, Namskogan, Høylandet, Grong og Snåsa, 2018-2021 (PDF, 2 MB)

Melding om politisk vedtak - Ruspolitisk handlingsplan for kommunene Røyrvik, Lierne, Namskogan, Høylandet, Grong og Snåsa (PDF, 289 kB)

 

Sist endret 20.02.2018