Høringsutkast - Planstrategi og planprogram

Kunngjøring - Klikk for stort bilde  Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Snåsa 2018 - 2025.

 "Kulturminneplan"  med planprogram legges ut på høring i tidsrommet

 7.november - 20.desember 2017.

Sist endret 08.11.2017