Invitasjon til to dagers seminar innen traumeforståelse og behandling.

Kommunevåpen Snåsa - Klikk for stort bilde

Kommunene i Inn Trøndelag inviterer til to dagers seminar innen traumeforståelse og behandling med foredragsholdere fra RVTS-Midt.

Torsdag 7. og Fredag 8. februar 2019 på Snåsa Hotell. Påmeldingsfrist 25. januar 2019.

 

 

RVTS-Midt har de senere år prioritert kompetansehevingsprogram knyttet til traumer. I den forbindelse tilbys nå to dager med kurs innen området traumeforståelse og traumebehandling rettet mot kommunalt ansatte.

Å bli utsatt for traumatiske livshendelser kan for noen føre til en rekke psykiske og mellommenneskelige vansker.

Traumatiske livshendelser som kan utløse sykdom er bl.a

  • Opplevelse eller vært vitne til traumatisk hendelse
  • Involvert død eller trussel om død, alvorlig skade, eller trussel mot egen/andres fysiske integritet
  • Personens reaksjon involvert intens frykt eller hjelpeløshet

 

Dag 1 vil deltakerne bli presentert en innføring i traumeforståelse. Deretter vil det undervises i stabiliseringsarbeid og det vektlegges å ha en praksisnær tilnærming til det å jobbe med traumer.

Dag 2 vil det være fokus på traumer og kropp. Vi avslutter dagen med hjelpers egne reaksjoner i arbeidet med traumer og har blant annet fokus på hjelpers egenomsorg.

Målgruppe:

Dagene vil være aktuelle for alle som jobber med mennesker som kan ha vært utsatt for traumatiske hendelser. Både de som jobber med barn, voksne og eldre.


Dagene er godkjent i følgende forbund: Legeforeningen, Psykologforbundet, Ergoterapeutforbundet, Sykepleieforbundet, samt Fagforbundet. Fysioterapeutforbundet og Fellesforbundet forhånds godkjenner ikke lengre kurs, her må den enkelte selv søke om godkjenning i forbindelse med spesialistutdanninger. Allmennmedisin: 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Psykiatri: 12 timer for spesialistenes etterutdanning.


Seminaret er åpent for alle. Pris: kr. 250,- pr. dag til bespisning. (gi beskjed om evt. allergier eller kostønsker)


Påmelding via denne linken innen 25. januar 2019: https://www.snasa.kommune.no/sd/skjema/SKO022/To_dagers_seminar_innen_traumeforstelse


Velkommen til seminar.

Sist endret 12.12.2018