Kokepåbud oppheves for drikkevann for abonnenter tilknyttet Vest-Snåsa vannverk.

Koking av vann - Klikk for stort bilde Vannanalysene viser ingen coliformede bakterier i vannet 

Siden vi var nødt til å slippe inn råvann i høydebassenget på Finsås og ut på nett, så ble det sendt ut kokevarsel på vannet siden kvaliteten var usikker. Rensingen ble igangsatt på Tirsdag, og vi sendte inn nettvannprøver til analyse på Fredag. Vi ble varslet 20/7 pr. telefon at det ikke var funnet coliformede bakterier, og kokepåbudet oppheves. 

Grunnen til at vi ble nødt til å sende råvann ut til abonnentene, var at forbruket var mer enn rensekapasiteten. Rensekapasiteten er for tiden redusert på grunn av feil på den ene "linja". Bestilling av reparasjon av anlegget er bestil, og produsksjon av deler var igangsatt før ferien. Reparasjonen av renseanlegget er planlagt straks etter ferien.

Vi opplever fremdeles at forbruket er høyere enn rensekapasiteten, så vi anmoder abonnenter om å spare på vannet. Hvis vi blir nødt til å sende inn råvann i anlegget igjen, vil det igjen bli nødvendig å koke vannet.

 

 

Sist endret 20.07.2019