Konkurransegrunnlag - Asfaltering av kommunale veger

Asfaltering - Klikk for stort bilde

Anbudskonkurranse - Asfaltering av kommunale veger 

Asfaltering-2 - Klikk for stort bilde

Snåsa Kommune har i økonomiplanen satt av kr. 1,5 mill. inkl. mva. til opprusting av kommunale veger. Det er flere små strekninger som hvor tilstanden på veien og asfalten er svært varierende. Noen strekninger er krakelerte og trenger mer slitelag, mens andre strekninger må opprettes før det påføres slitelag. Totalt er det identifisert ca. 1700 m. med kommunal veg hvor det trengs tiltak.

Konkurransegrunnlaget finnes her: (PDF, 811 kB)

Sist endret 21.09.2017