Kunngjøring: Detaljreguleringsplan for Snåsa skole og samfunnshus - sluttbehandling

Reguleringsområde Snåsa skole og samf.hus - Klikk for stort bilde

Kommunestyret har i møte 30.03.2017 som sak 18/17 sluttbehandlet Detaljreguleringsplan for Snåsa skole og samfunnshus.

 

Plandokumenter med planbeskrivelse datert oktober 2016, reguleringsbestemmelser datert 05.04.2017 og reguleringsplankart datert 31.10.2016 er vedlagt.

Dokumentene kan også fås ved henvendelse til Teknisk enhet.

Offentlige/private instanser og andre berørte er blitt underrettet i utsendt brev datert 03.04.2017.

Melding om kommunestyrets vedtak i brev datert 03.04.2017 (PDF, 386 kB)

Samlet saksframstilling for kommunestyrets behandling (PDF, 399 kB)

Planbeskrivelse datert oktober 2016 (PDF, 5 MB)

Reguleringsbestemmelser datert 05.04.2017 (PDF, 225 kB)

Reguleringsplankart, datert 31.10.2016 (PDF, 510 kB)

 

Sist endret 07.04.2017

Kontakt

Ola Sørhøy
Avdelingsingeniør