Ledige stillinger

Logo - Ledig stilling - Klikk for stort bilde Velkommen som søker på ledige stillinger i Snåsa kommune!

Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan likevel bli ført opp på søkerliste i hht. ny offentlighetslov. Nærmere opplysninger om dette, gis av personalavdelingen.

 

Stillingene vil bli publisert både på sørsamisk og norsk. Sørsamisk tekst vil komme først i artiklene nedenfor.

Elektronisk søknadsskjema

 

NAV - Feltassistenter sommerjobb.                  Søknadsfrist: 23.04.2017

Lærerstillinger Snåsa skole                                     Søknadsfrist: 05.05.2017

Sist endret 18.04.2017

Kontakt

Elin Bye
Enhetsleder org. og personal / personalleder