Ledige stillinger

Logo - Ledig stilling - Klikk for stort bilde Velkommen som søker på ledige stillinger i Snåsa kommune!

Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan likevel bli ført opp på søkerliste i hht. ny offentlighetslov. Nærmere opplysninger om dette, gis av personalavdelingen.

 

Stillingene vil bli publisert både på sørsamisk og norsk. Sørsamisk tekst vil komme først i artiklene nedenfor.

Elektronisk søknadsskjema

 

Pleie- og omsorg: Sykepleiere, Miljøterapeut, Helsefagarbeidere       Søknadsfrist: 17.03.2017

Enhetsleder samisk enhet                                                                                           Søknadsfrist: 05.04.2017

Lærer Åarjel-saemiej skuvle                                                                                     Søknadsfrist: 05.04.2017

Terapeut - SANKS    Søknadsskjema finnes i linken.                                   Søknadsfrist: 26.03.2017

Sist endret 16.03.2017

Kontakt

Elin Bye
Enhetsleder org. og personal / personalleder