Legekontor

Vaksine - Klikk for stort bilde Snåsa legekontor har fastlege og legevakt dagtid alle hverdager.
Åpningstid:

Kontortid                                      kl 08:00 - 15:30
Telefonen er åpen mellom kl 08:30 - 11:30  og 12:15 - 15:00 

 

 

Ved behov for legevakt når telefonen er stengt:

ring 116117 logo_116_117_ntp2.jpg - Klikk for stort bilde

 

eller 113 ved akutt behov for hjelp.

 

Årets influensavaksine

Torsdag 2. november  kl. 09.00 til kl. 14.00

Fredag   3. november  kl. 09.00 til kl. 14.00

Vi ber om at de som ønsker vaksinen, møter opp på en av disse dagene.  Du behøver ikke å bestille time på forhånd.

Vaksinen koster kr. 200,-. Hvis du kommer utenom disse dagene, vil vaksinen koste kr. 250,-.

Velkommen!


Influensavaksine

Hvem bør vaksinere seg?

Influensavaksine anbefales spesielt for:

•Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
•Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
•Alle fra fylte 65 år

•Barn og voksne med:
◦diabetes type 1 og 2
◦kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
◦kronisk nevrologisk sykdom eller skade
◦nedsatt immunforsvar
◦svært alvorlig fedme (KMI over 40)
◦annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege


I tillegg anbefales influensavaksine til:
• Helsepersonell som har pasientkontakt.
• Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.     

 

 
Snåsa Legekontor tar i bruk ePortal

ePportal er en internettbasert tjeneste som på en sikker måte tilbyr timebestilling og kommunikasjon mellom pasient og legekontor.

Tjenesten har tre hovedfunksjoner: timebestilling, fornyelse av faste medikamenter og eDialog. eDialog er foreløpig tatt i bruk av dr. Seljelid og dr. Kjenstadbakk. I starten er det avsatt to timer pr. lege pr. dag til timebestilling. Vi vil vurdere behovet for å utvide antall timer etterhvert.

Logg inn på www.besøklegen.no og velg Snåsa legekontor.

HUSK! Første gang du bruker tjenesten må du registrere deg som ny bruker.

 

 
Bestill din egen medisin via App

Snåsa legekontor oppfordrer alle som kan, til selv å bestille medisin telefonisk til apotek eller via App'en:  Vitusapotek.
Det forutsettes at en har en gyldig E-resept.
Dette gjør at vi unngår unødige telefoner til legekontoret og unødig bruk av legenes tid til medisinbestillinger som brukerne kan gjøre selv.

App'en er enkel i bruk:
Last opp App'en Vitusapotek i AppStore eller Google Play, registrer deg, velg apotek og legg inn medisiner du skal ha. På kommentarfeltet kan du legge inn at du ønsker å få det sendt til CirkleK Snåsa (gjelder Vitusapotek Elgen, Steinkjer) eller pr. post. Medisinen kan også klargjøres og hentes på apoteket hvis ønskelig.
Lykke til.

Vitusapotek av Norsk Medisinaldepot AS
https://itunes.apple.com/no/app/vitusapotek/id852197801?mt=8

 

 

Fastlege

Hvis du trenger helsehjelp på dagtid, skal du ringe ditt fastlegekontor. Ved henvendelse treffer du en medarbeider som kan bistå med en vanlig legekonsultasjon, evt. fornying av resept etter tidligere avtale med din lege. Sykepleier/lege vurderer om du trenger time på dagen.

Du kan sjekke dine resepter ved å logge deg inn på: www.mineresepter.no 


Telefontime

Ved bestilling av telefontime, blir denne satt opp til lege samme eller påfølgende dag.  Telefontimen gjelder korte problemstillinger som f.eks. svar på prøver.  Legen ringer deg opp fortrinnsvis mellom kl. 12.15 og 13.00. Det er da viktig at du er tilgjengelig på telefon.


Legevakt

Legevakt dagtid ligger til fastlegerollen. Det er vakthavende lege som har ansvar for akutte henvendelser og eventuelt utrykning. Har du behov for legevakt ring 116117. Alle som oppholder seg i kommunen, kan benytte seg av legevakta. Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til vanlig kontortid.


Finn din fastlege

Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.
Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.  Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, kan du også velge fastlege for barnet ditt. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.
Finn din fastlege her:
Fastlege og bytte av fastlege

 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringsbevis.jpg - Klikk for stort bilde For å få parkeringstillatelse for forflytningshemmede, må det fylles ut en egenerklæring.  Skjemaet kan hentes i resepsjonen på legekontoret.

Det kreves en legetime for å vurdere om helsekravet er oppfylt.  Dette koster kr. 200,-.

 

 

 Adresse

Snåsa legekontor
Stallbakksvingen 24

7760 Snåsa

 

 

Kart
Snåsa legekontor

 

Klikk for å zoome i kartet.

Sist endret 11.10.2017

Kontakt

Snåsa Legekontor
74138350/Legevakt116117