Legionellasmitte

Dusjhode.jpg - Klikk for stort bilde Det er i løpet av de siste 2 ukene påvist 2 tilfeller av legionellasmitte hos personer som bor eller har oppholdt seg i Snåsa. Begge personene er behandlet ved Sykehuset Levanger, og er per i dag friske.

Faren for å bli smittet er svært liten, vedlagt finnes en oversikt over enkle tiltak alle husstander kan gjøre for å redusere faren ytterligere: 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/legionellasmitte-hjemme-kan-forebyg/

 

FAKTA - LEGIONELLA

  • Legionellabakterien er vanlig forekommende i naturen og finnes i overflatevann i lave konsentrasjoner.
  • Legionellaoppvekst kan forekomme blant annet i interne vannsystemer som varmtvannstanker.
  • Bakterien overlever vanligvis ikke ved temperatur over 60°C og formerer seg ikke ved temperaturer under 20°C. De stortrives ved temperaturer mellom 20 og 45°C.
  • De viktigste tiltakene mot legionella er varmebehandling og kloring.
  • Legionellabakterier overføres ved luftsmitte, nemlig med å puste inn aerosoler som inneholder bakterier av vannsystemet.
  • De viktigste smittekildene er kjøletårn, dusjanlegg og boblebad.
  • Legionella smitter ikke fra person til person.

 

For mer informasjon kontakt:

Nina Kjenstadbakk-Steinkjer, kommunelege ved Snåsa legekontor

 

 

Sist endret 03.08.2018

Kontakt

Nina Kristin Kjenstadbakk-Steinkjer
Lege