Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019

Kunngjøring - Klikk for stort bilde

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) nå er kunngjort for 2019 og søknadsskjemaet er publisert.

Søknadsfristen er 10. desember.

 

Selve utlysningen finnes HER

Bufdir anbefaler at alle leser regelverket, veilederen og årsplanen nøye.

Søknadsskjemaet kan finnes ved å logge inn i søknadsportalen.

For all øvrig informasjon viser Bufdir til  tilskuddsordningens nettside.

Sist endret 22.11.2018

Kontakt

Eirin Hermansen
Folkehelsekoordinator