Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

 Pengepung med mynter - Klikk for stort bilde

Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir) gir offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner mulighet til å søke om midler gjennom ordningen «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom».

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på sosiale arenaer, som ferie - og fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for å søke tilskudd for er 8. desember 2017.

Se nærmere informasjon og lenke til søknadsskjema i Bufdirs søknadsportal.

 

 

 

Sist endret 22.11.2017