NAVNEFORSLAG

Kommunevåpen Snåsa - Klikk for stort bilde

 

 Viser til vedtak i Snåsa kommunestyre den 31.05.2018 sak 27/18 vedr. HANDLINGSPLAN HELSE-, PLEIE OMSORGSTJENESTEN  2018-2028 SNÅSA KOMMUNE:

«Prosessen med å finne fram til navn på bygningskomplekset som inneholder alle tjenester knyttet til Familiesentralen og Pleie og omsorg forlenges og det settes en frist for befolkningen i Snåsa, brukere og ansatte til å komme med forslag på navn til 01.09.18. Forlengelsesfristen offentliggjøres.
Navn på bygningskomplekset vedtas av Snåsa Kommunestyre etter innstilling fra Hovedutvalg helse og omsorg.»
 

Utgangspunkt i høringsprosessen:

«Trøndelag forskning og utvikling har foreslått/tatt i bruk begrepet "Helsehuset" med tanke på å få et annet navn på «komplekset» som sykeheim, hjemmetjenesten og «helsesenteret» består av. Dette på bakgrunn av at dette «helsehuset» skal omfatte tjenester til hele befolkningen fra 0-100+ år. Sykeheimsbegrepet er i dag kanskje for nært knyttet til kun den eldre befolkningen.»

Innspill sendes skriftlig til Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa , eller pr epost til: postmottak@snasa.kommune.no. Innen 01.09.18.

Merk svaret med saksnummer 18/3063 og «Forslag til navn knyttet til Handlingsplan for helse-, pleie og omsorgstjenesten 2018-2028». 

 

Handlingsplan Helse pleie omsorg  2018-2028 (PDF, 2 MB) vedtatt av  kommunestyret 310518. 

Sist endret 13.08.2018