NYE SFO-VEDTEKTER - INVITASJON TIL Å KOMME MED HØRINGSUTTALELSE

Kommunevåpen Snåsa - Klikk for stort bilde Høringsfrist er 8. november 2017. 

Hovedutvalg oppvekst i Snåsa kommune, vedtok den 18/10 å legge ut et forslag til nye SFO-vedtekter til høring til alle berørte parter.

Forslaget til nye vedtekter er kan leses/lastes ned her. (PDF, 103 kB)

Det kan også hentes en papirkopi på servicetorget i Herredshuset.

Alle innspill er velkomne.  Høringssvar / innspill sendes postmottak@snasa.kommune.no

 

Sist endret 20.10.2017