Planprogram for Finnsåsmarka hytte- og friluftsområde

Kunngjøring - Klikk for stort bilde Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for «Finnsåsmarka hytte- og friluftsområde» i Snåsa kommune.

Området omfatter deler av eiendommen 68/14 og er tenkt tilrettelagt for bygging av ca 30 hyttetomter med tilhørende infrastruktur.

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til:

Trønderplan v/ing. Jan Ola Ertsås, postboks 3005, 7709 STEINKJER, email joe@tronderplan.no, tlf. 90 85 90 81.

Frist for merknader er satt til 22.05.2018.
 

Sist endret 23.04.2018