Regional fagdag i kreft og palliasjon for helsepersonell - 25.10.17 på Steinkjer

Logo_DMS_INN_TRØNDELAG.jpg - Klikk for stort bilde

 Regional fagdag i kreft og palliasjon for helsepersonell i Nord Trøndelag. Dagen arrangeres av Kompetansesenteret i lindrende behandling i samarbeid med Kreftkoordinatorer og palliative team.

Tid: 25.10-2017

Sted: Weidemann salen, Steinkjer Rådhus

Kursavgift: 120,- Lunch inkludert

Påmelding:https://fagdagkreftogpalliasjon.hoopla.no/sales/2767464648

Program

08.30-09.00

Registrering og kaffe

 

09.00-09.10

Velkommen og praktisk informasjon

Lokal arrangør/KLB

09.10–09.55

Lungekreft. Sykdomsforløp, ulike behandlingsformer

LiS Kreftklinikken Robin Norvaag

09.55-10.15

Kreft kakeksi: hva er det og hvordan kan vi behandle det?

Klinisk ernæringsfysiolog Trude Balstad

10.15-10.30

PAUSE

 

10.30-10.50

Hva kan fysioterapeuten bidra med?

Fysioterapeut Ester Alfer Nørstebø

10.50- 11.30

Pleieutfordringer i møte med lungekreftpasienten i hjemmet

Kreftkoordinator Siv Anita Larsen/fastlege/kreftsykepleier i kommunen

11.30-12.15

LUNCH

 

12.15 -12.45:

Lærings- og mestringstilbud til lungekreftpasienter

Fysioterapeut Ester Alfer Nørstebø

12.45-13.30

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Overlege Seksjon lindrende behandling/Leder KLB Erik T. Løhre

13.30 -13.45

PAUSE med frukt/kaffe

 

13.45- 14.45

Lokale prosjekter

 

13.45- 14.05

Tilbud om poliklinisk onkologisk fysioterapi ved DMS til kreftpasienter i palliasjon

Ulike tilbud for kreftpasienter i våre kommuner

Kreftkoordinator Siv Anita Larsen og Fysioterapeut May-Britt Asp, DMS Inn- Trøndelag

14.05-14.25

Forskningsprosjekt: Nytte av medisinsk ernæring til palliative kreftpasienter

Klinisk ernæringsfysiolog Trude Balstad

14.25- 14.45

Prosjekt Implementering av «Livets siste dager» i sykehjem

Kreftsykepleier Hild Sissel Sagvik og Sykepleier Karianne Ahlin Overhalla Sykehjem

14.45-15.00

Oppsummering av dagen og god tur hjem

Lokal arrangør/KLB

Stands: Kreftforeningen presenterer «Hverdagshjelpen» og andre tilbud for Kreftpasienter/pårørende, AGA, leverandør av oksygenutstyr. Poster: «Kreft og fysisk aktivitet i kommunene» May Britt Asp

Sist endret 28.09.2017