Registrer hjertestarter!

Hjertestarter - Klikk for stort bilde Endelig har Norge fått et offentlig hjertestarterregister som kan brukes av AMK-sentralene.
 

Det gjenstår fremdeles mye arbeid med å få flest mulige hjertestartere registrert på 113.no. Målet er å redde 200 flere liv i året. Det offentlige Hjertestarterregisteret driftes av helsemyndighetene og gjør hjertestartere synlig i alle 113-sentralene.


Er du ansvarlig for en hjertestarter

- registrere den her:
https://www.113.no/ords/f?p=110:1::::::
...
Det tar kun 5 minutter. Hjertestarteren kan hjelpe flere i ditt nærområde, dersom noen får hjertestans.
Takk for at du vil bidra til at flere liv kan reddes! 1-1-3 vil ved mistanke om hjertestans henvise innringer til nærmeste registrerte hjertestarter og be noen hente den.
Har du allerede registrert en hjertestarter? Logg på "Min side" for å vedlikeholde din informasjon. Det er krav til bekreftelse av opplysningene hver sjette måned. Du kan også legge til flere hjertestartere på "Min side".


Hjertestarterregisteret

er nasjonalt og vises i alle 1 1 3-sentralene. Det er GRATIS å registrere hjertestarteren og du skal IKKE faktureres for registreringsavgift! Ansvarlig for drift er NAKOS (Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin). 

Sist endret 03.01.2019