Samfunnshussalen - tildeling av tid

Samfunnssal  - Klikk for stort bilde  Vi ønsker å få inn behovene til leie av Samfunnshussalen så snart som mulig

Vi ønsker å få inn behovene til leie av Samfunnshussalen så snart som mulig.

Søknadsskjema

Vi ønsker at aktuelle leietakere benytter vedlagte skjema med eventuelle vedlegg for å komme med sine behov.

Åpent møte

Vi vil avholdet et åpent møte Tirsdag 29/8 på  kommunestyresalen på Gilstad kl. 19.00 hvor vi går gjennom søknadene og tildeler tid.
 
Søknadsskjema sendes til postmottak@snasa.kommune.no  eller are.tomter@snasa.kommune.no  innen 28/8-2017
 
 
Sist endret 15.08.2017 09:31