Skatteliste for eiendomsskatt 2017

Kommunevåpen Snåsa - Klikk for stort bilde Skatteliste for eiendomsskatt for Snåsa kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker f.o.m 27.02.2016. Eventuelle skriftlige klager eller søknader om fritak etter §7 må være kommunen i hende innen 10. april 2017.

Sist endret 22.06.2017