Skatteliste for eiendomsskatt 2018

Kommunevåpen Snåsa - Klikk for stort bilde Skatteliste for eiendomsskatt for Snåsa kommune legges ut for offentlig ettersyn i 4 uker fra 01.03.2018.

Eventuelle klager eller søknader om fritak etter §7 må sendes skriftlig til kommunen
innen 12. april 2018.

Sist endret 14.08.2018