Skolestart og trafikale forhold rundt skolen

Kart_ parkering Snåsa skole.jpg - Klikk for stort bilde Vi tenker på tryggheten i trafikken til de nye skolestarterne.
De trafikale forholdene rundt Snåsa Skole er særdeles utfordrende. Det er særlig trafikken i forbindelse med levering og henting som kan skape uønskede situasjoner mellom busstransport, privatbilister, gående og syklende.

 

Skolestart

Som en trafikksikker kommune har vi fokus på å trygge all ferdsel i trafikken, og ved skolen gjelder følgende regler:

• Ingen innkjøring på skolens område på dag- og kveldstid.  Unntak er nødetater og transport av bevegelseshemmede.
• SFO-brukere parkerer på parkeringsplassene og går med sine barn i SFO
• Foresatte som kjører sine barn til og fra skolen setter dem av/henter dem ved parkeringsplassen ved Kirken.

Som man ser av skiltplanen vil det ikke være anledning til å «hurtigparkere» ved skolen for å sette av sine barn.
 

 

Nye skilt

Et komplisert trafikkbilde kan bli mye å forholde seg til for alle som skal starte en ny hverdag med skole og fritidsaktiviteter. Derfor er det i samarbeid med skolen, bussene, politiet og Statens vegvesen, kommet frem til følgende vedtatte skiltplan:

Kart_ parkering Snåsa skole.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

• Regulering med «Stans forbudt» ned Bostadlia og Ella Holm Bulls Veg slik at det ikke er anledning til å stoppe langs veien for å slippe av elever som deretter krysser vegbanen og mellom bussene og bilene.

• Regulering av Bostadlia ned til Viosen til gang og sykkelveg etter vedtak i KOM 18/17 for å forhindre gjennomgangstrafikk. Dette markeres med skilt «Gang- og sykkelveg».

• Markere bussholdeplass langs Ella Holm Bulls veg ved skolen med skiltene «holdeplass for buss». Dette for å hindre parkering langs dette området.

• Bedre markering av parkeringsplassene med skilt «Parkering».

• Skolens område er et nærmiljøanlegg som besøkes av barn og unge både på dagtid og kveld. For å unngå konflikt mellom biler og barn, skiltes det med «Forbudt for motorvogn» inn på skoleplassen, med unntak for bevegelseshemmede og varetransport.

• For at bussene skal få bedre plass til å manøvrere, så skiltes det med «parkering forbudt» på de områdene som bussene trenger for tryggest manøvrering.
 

Sist endret 15.08.2018