Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene.

infoformasjon.jpg - Klikk for stort bilde Det ble i 2014 laget en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging av fibernett skal være ute til høring i en måned. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 27.april 2017. Søknadsfrist for innsending av søknad til Post og teletilsynet fra kommunene er 3.mai 2017.

Snåsa kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Det ønskes ei utbygging av hele kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Følgende områder er under arbeid:

  • Moum-Hammer, ca 50 hus

 

Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknaden:

  • Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet
  • Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt.
  • Lokal medfinansiering
  • Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført.
  • Bedring av eksisterende bredbåndstilbud.
  • Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende.

Gode innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Om breibandsstønadsordninga - Post- og teletilsynet.

Kontaktpersoner for spørsmål:

Håvard Overland - telefon 74 13 82 46
 

Kunngjøring skjer kun på Snåsa kommunes hjemmeside.
 

Frist for innspill:

er 27. april 2017, og innspillene sendes på e-post til

postmottak@snasa.kommune.no

og merkes «Høringsuttalelse fiberutbygging».

Sist endret 30.03.2017

Kontakt

Håvard Overland
Avdelingsingeniør