Stenging av Bostadlia

 Asfaltering - Klikk for stort bilde

 

Bostadlia vil bli stengt mellom Snåsa Skole og ned mot Vonheim i forbindelse med asfaltering

Asfaltering-2 - Klikk for stort bilde

 

 I forbindelse med asfalteringen av kommunale veger, vil Bostadlia bli stengt for å tilrettelegge tidligere veg til gang og sykkelveg slik som det er vedtatt i reguleringsplanen. Dette gjelder mellom Snåsa Skole og nedover til Bostadlia 70. Vegen vil få bredde som en gang og sykkelvei på 3 meter, og den overskytende bredden på den eksisterende vegen vil bli fjernet. Adkomst til Bostadlia 54 (GNR/BNR 50/56) vil være åpen fra Snåsa Skole.

Sist endret 31.10.2017