Tilbud på sand, grus, pukk og steinmasser for året 2019 - 2020

Kommunevåpen Snåsa - Klikk for stort bilde Snåsa Kommune ønsker tilbudspriser på sand, grus, pukk og eventuelt steinmasser til tørrmuring for

perioden 1/1-2019 til 31/12-2020. Prisene gjelder ferdig opplastet.

 

Om det er spesielle hensyn, tilgjengelighet eller perioder hvor det ikke kan leveres, så oppgis det på tilbudsskjemaet eller på et eget ark.

Etter mineralloven § 43 krever et samlet uttak på mer enn 10.000 m3 masse, samt ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Det er Direktoratet for mineralforvaltning som er forvaltningsmyndighet, og det skal oppgis på tilbudsskjemaet om uttaket har, eller har søkt, om slik konsesjon.

Tilbudet sendes til

Snåsa Kommune v/Utviklingsenheten, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa,

merket: «sak 19/693 – Tilbud på sand, grus, pukk og steinmasser»

innen Fredag 15/2-2019 kl. 11:00

 

Tilbudsskjema grus (PDF, 62 kB)

Sist endret 08.02.2019