Tilbudsforespørsel - Prosjekt 7518 - Vedlikeholdsplan for Snåsa kirke

Kunngjøring - Klikk for stort bilde

Snåsa Kommune bestilte i 2014 en tilstandsanalyse av Snåsa Kirke. Den viste dårlig tilstand for takrenner og nedløp og det synes som en prioritert oppgave å få kontroll på alt takvann for at bygget skal kunne holdes tørt og bevares.

 

Snåsa Kommune har allerede hatt kontakt med riksantikvaren i forbindelse med spørsmål rundt takrenner og nedløp, og hvordan dette kan løses. Riksantikvaren mener at man fremdeles må ha takrenner i samme dimensjon, men med tykkere gods og flere opphengskroker for å motstå eventuell dannelse av is.

Ising på tak har vært et stort problem som har ført til at etablerte takrenner har iset ned og blitt skadet. Man antar at man kan redusere problemet med å etablere lufting av taket.

Takrenner er tidligere reparert, sist på slutten av 1990-tallet, hvor det ble etablert en annen løsning i dalene på taket. Før reparasjonen var det varmekabler i takrennene uten at dette førte til tilfredsstillende løsning for å bevare takrennesystemet.

Snåsa Kommune velger å kontakte flere entreprenører som de mener kan være i stand til å løse oppgaven med å få kontroll på takvannet. Entreprenørene vil måtte prosjektere for eget arbeid, og grunnlaget vil bli brukt til å rette en søknad til riksantikvaren før gjennomføringen. Det er derfor viktig at entreprenøren har gjennomført lignende tiltak tidligere hvor riksantikvaren har vært involvert slik at prosessen rundt vedlikehold av fredet bygg er kjent.

Vedlagte dokumenter gir informasjon om tilbudsforespørselen og oppdraget generelt:

 

Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag - 7530 - Oppfølging av vedlikeholdsplan - beskrivelse (PDF, 432 kB)

Vedlegg 2: Prisskjema (PDF, 344 kB)

Vedlegg 3: A201 Hovedplan (PDF, 75 kB)

Vedlegg 4: A301 Snitt (PDF, 168 kB)

Vedlegg 5: Rapport SNÅSA_rev_2 (PDF, 471 kB)

Sist endret 18.04.2017 12:45